Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu organizuje dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych uzupełniające zajęcia teoretyczne z zakresu wychowania komunikacyjnego. Celem zajęć jest propagowanie prawidłowych zachowań na drodze, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do sprawdzianu na kartę rowerową. Warunkiem przeprowadzenia takich zajęć jest zapewnienie przez szkołę:
• pomieszczenia (klasy), sali gimnastycznej lub terenu utwardzonego
• zorganizowanie grupy dzieci co najmniej 20 uczniów klas IV - VI
• w zajęciach powinien uczestniczyć w nauczyciel wychowania komunikacyjnego
• zgłoszenie przez Dyrektora Szkoły zapotrzebowania na przeprowadzenie zajęć
Zajęcia będą realizowane wg. kolejności zgłoszeń. Każde spotkanie prowadzone jest przez pracowników WORD w Sieradzu, z wykorzystaniem technik multimedialnych, testów i inn. materiałów. Zajęcia prowadzone są bezpłatnie i trwają przeciętnie
2 godziny lekcyjne.

Zgłoszenia prosimy kierować do wizytatora: Aleksandry Budzianowskiej.
Adres e-mailowy:abudzianowska-si@kuratorium.lodz.pl
tel. 043 822 58 44 lub 043 822 05 01 wew. 629

W sprawach organizacyjnych i informacyjnych prosimy kontaktować się
z p. Tomaszem Olejnikiem lub p. Ryszardem Poczopko - WORD w Sieradzu
tel. 043 822 62 68.

orthopedic pain management